برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

ثبت نام بیست و هفتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

ثبت نام بیست و هفتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی از فردا شروع خواهد شد.
1399/08/10

نتایج بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

نتایج بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی اعلام شد.
1399/08/03

برگزاری بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی یکم آبان 1399  با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
1399/08/01

کارت ورود به جلسه آزمون اول آبان

نحوه ی دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اول آبان
1399/07/22

نتایج بیست و پنجمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

نتایج بیست و پنجمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی اعلام شد.
1399/07/12

  ثبت نام بیست و هفتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

  ثبت نام بیست و هفتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی از فردا شروع خواهد شد.
  1399/08/10

  نتایج بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

  نتایج بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی اعلام شد.
  1399/08/03

  برگزاری بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

  بیست و ششمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی یکم آبان 1399  با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
  1399/08/01

  کارت ورود به جلسه آزمون اول آبان

  نحوه ی دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اول آبان
  1399/07/22

  نتایج بیست و پنجمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

  نتایج بیست و پنجمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی اعلام شد.
  1399/07/12

  برگزاری بیست و پنجمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی

  بیست و پنجمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 10 مهرماه 1399 با حضور 21 نفر از دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
  1399/07/10

   برگزاری کارگاه احیای پایه و پیشرفته، مدیریت راه هوایی و مدیریت بیمار ترومایی در اولین مدرسه تابستانی کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

   کارگاه احیای پایه و پیشرفته، مدیریت راه هوایی و مدیریت بیمار ترومایی در اولین مدرسه تابستانی کشوری آموزش پزشکی پاسخگو مورخه 11 تا 13 در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارت های بالینی برگزار شد.
   1398/06/13

   برگزاری کارگاه تخصصی کشوری ACLS & ATLS ویژه پزشکان داوطلب تیم های بهداشت و درمان اضطراری در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی

   کارگاه تخصصی کشوری ACLS & ATLS ویژه پزشکان داوطلب تیم های بهداشت و درمان اضطراری با همکاری معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی برگزار گردید.
   1398/06/07

   برگزاری کارگاه احیای نوزاد (NRP) ویژه ی دستیاران جدیدالورود

   کارگاه دو روزه ی احیای نوزاد (NRP) ویژه ی دستیاران جدیدالورود، 30 و 31 مرداد ماه در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارت های بالینی برگزار گردید.
   1398/05/31

   برگزاری کارگاه احیای پایه و پیشرفته ویژه ی دستیاران جدیدالورود

   کارگاه احیای پایه و پیشرفته ویژه ی دستیاران جدیدالورود مورخه 26 و 28 مرداد ماه برگزار گردید.
   1398/05/28

   برگزاری کارگاه ثبت داده های پزشکی ویژه ی دستیاران جدیدالورود

   کارگاه ثبت داده های پزشکی ویژه ی دستیاران جدیدالورود مورخه 27 ام مرداد ماه برگزار گردید.
   1398/05/27

   برگزاری کارگاه ارتباط مشاوره پزشک و بیمار ویژه ی دستیاران جدیدالورود

   کارگاه ارتباط مشاوره پزشک و بیمار ویژه ی دستیاران جدیدالورود 22 الی 24 ام مرداد ماه برگزار گردید.
   1398/05/23

    نظرسنجی