برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

چهلمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 29ام اردیبهشت 1401 با حضور 63 نفر از دانشجویان پزشکی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
1401/02/29

برگزاری آزمون آسکی گروه نورولوژی

آزمون آسکی گروه نورولوژی بیست و یکم اسفند ماه 1400 با حضور 34 نفر از دستیاران گروه نورولوژی در واحد سنجش مهارت های بالینی مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
1400/12/21

برگزاری سی و هشتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

سی و هشتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 28ام بهمن 1400 برگزار شد.
1400/11/30

برگزاری آزمون آسکی کارآموزی در عرصه شهری 1

آزمون آسکی کارآموزی در عرصه شهری 1مورخه 13 بهمن ماه 1400 با حضور 58 نفر از دانشجویان داروسازی  ورودی بهمن 96 در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
1400/11/13

دومین روز برگزاری آزمون سمیولوژی

دومین روز آزمون سمیولوژی مورخه 11 بهمن  1400 با حضور 100 نفر از دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی 2 ورودی مهر 97 در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد.
1400/11/11

برگزاری آزمون سمیولوژی

اولین روز آزمون سمیولوژی مورخه 10 بهمن ماه 1400 با حضور 90 نفر از  دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی 2 ورودی مهر 97، در حال برگزاری است.
1400/11/10

  برگزاری آزمون آسکی گروه نورولوژی

  آزمون آسکی گروه نورولوژی بیست و یکم اسفند ماه 1400 با حضور 34 نفر از دستیاران گروه نورولوژی در واحد سنجش مهارت های بالینی مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
  1400/12/21

  برگزاری سی و هشتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

  سی و هشتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 28ام بهمن 1400 برگزار شد.
  1400/11/30

  برگزاری آزمون آسکی کارآموزی در عرصه شهری 1

  آزمون آسکی کارآموزی در عرصه شهری 1مورخه 13 بهمن ماه 1400 با حضور 58 نفر از دانشجویان داروسازی  ورودی بهمن 96 در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
  1400/11/13

  دومین روز برگزاری آزمون سمیولوژی

  دومین روز آزمون سمیولوژی مورخه 11 بهمن  1400 با حضور 100 نفر از دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی 2 ورودی مهر 97 در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد.
  1400/11/11

  برگزاری آزمون سمیولوژی

  اولین روز آزمون سمیولوژی مورخه 10 بهمن ماه 1400 با حضور 90 نفر از  دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی 2 ورودی مهر 97، در حال برگزاری است.
  1400/11/10

  برگزاری سی و هفتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

  سی و هفتمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 18 ام آذر 1400 با حضور 63 نفر از دانشجویان پزشکی  با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
  1400/09/20

   برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

   چهلمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 29ام اردیبهشت 1401 با حضور 63 نفر از دانشجویان پزشکی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
   1401/02/29

   برگزاری دوره آموزشی طرح ملی کووید

   دوره آموزشی طرح ملی کووید ویژه متخصصین و پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال برگزاری است.
   1400/10/14

   فراخوان ثبت نام دوره آموزشی ویژه پزشکان در مقاطع دکترای عمومی و بالاتر

   ثبت نام دومین دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد افیونی شروع شد.
   1399/12/26

   برگزاری کارگاه احیای پایه و پیشرفته، مدیریت راه هوایی و مدیریت بیمار ترومایی در اولین مدرسه تابستانی کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

   کارگاه احیای پایه و پیشرفته، مدیریت راه هوایی و مدیریت بیمار ترومایی در اولین مدرسه تابستانی کشوری آموزش پزشکی پاسخگو مورخه 11 تا 13 در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارت های بالینی برگزار شد.
   1398/06/13

   برگزاری کارگاه تخصصی کشوری ACLS & ATLS ویژه پزشکان داوطلب تیم های بهداشت و درمان اضطراری در مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی

   کارگاه تخصصی کشوری ACLS & ATLS ویژه پزشکان داوطلب تیم های بهداشت و درمان اضطراری با همکاری معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و مرکز آموزش، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی برگزار گردید.
   1398/06/07

    نظرسنجی